Att Källsortera

 

I Brf Harald Stake källsorterar vi vårt hushållsavfall. Vi har behållare för brännbart, mjuk- & hårdplast, metall, tidningar, matavfall, kartonger och ofärgat- & färgat glas utplacerade på gårdarna.

 

Det är viktigt att källsorteringen fungerar i föreningen annars riskerar vi att våra kostnader för renhållning ökar dramatiskt. Föreningens kostnader är också dina kostnader!

 

Tänk på att det är du som ansvarar för att sortera ditt avfall. Ingen annan gör det åt dig!

 

Brf Harald Stake Sophantering

 

Källsortera rätt - du förväntas lägga rätt produkt i rätt kärl

Platta alltid till dina förpackningar. Då tar de mindre plats i kärlet och antalet tömningar blir färre. Därigenom minskas utsläppen från renhållningsfordon.

Skölj alltid ur förpackningarna

Lägg aldrig förpackningar i en plastpåse - häll alltid ur dem ur påsen. Du får till exempel inte lägga tidningar i en plastpåse och sedan lägga denna i kärlet för tidningar. Häll ur tidningarna och lägg påsen bland plastförpackningarna.

 

Ett kärl med matavfall som innehåller en eller flera plastpåsar kommer bli hanterad som ett kärl med brännbart och vi får då betala extra - så sortera rätt även för föreningens ekonomi!

Matavfallet blir till näringsrik jord på Renovas komposteringsanläggning i Marieholm.

 

 

Lär dig hur du ska göra nedan:

Rulla ihop påsen. Du ska alltid tillsluta påsen. Det är precis samma sak som att knyta ihop sin soppåse. Titta inuti påsen.

Där finns en streckad linje. Fyll aldrig påsen mer än till den linjen. Då får du problem med att stänga påsen.

 

 

Varför stänga påsen?

När kärlen blir fulla trillar påsar ut. Påsar som ligger på golvet drar till sig råttor och fastighetsskötaren tvingas städa. Stäng därför alltid din påse. Lägg inte matavfallet i en plastpåse. Plastpåsar är inte komposterbara. De förstör komposteringen! Sluta därför att lägga matavfallet i en plastpåse. Använd endast de bruna komposterbara påsarna när du lämnar matavfall.

 

Nya komposterbara påsar finns vid tvättstugorna och vid källsorteringsstationerna.

 

TIPS!

Lägg lite hushållspapper i botten av din komposterbara påse. Det suger upp vätskan från matavfallet.

Och för allas trevnad, när ett är sopkärl fullt gå till nästa.

 

Är du osäker på hur du ska sortera olika sorters avfall visar de bifogade länkarna en A - Ö lista på olika förpackningar/avfall och hur de ska sorteras.

 

Lycka till!

 

There are no events at this time
KALENDERN