Föreningen

 

Brf Harald Stake Brf Harald Stake

 

Föreningen består av byggnaderna på Hagåkersgatan 4 och Vänortsgatan 7-10 och 12.

Föreningens expedition finns på Vänortsgatan 12 ( En trappa ned).

Expeditionen är öppen på tisdagar 18.30 - 19.00

 

Planskiss Brf Harald Stake

 

 

 

 

Namnet kommer från friherren, krigaren och ämbetsmannen Harald Stake.

 

Han föddes 1598 och dog 1677. Harald Stake var landshövding i Skaraborgs län 1648-1657. 1643-1645 deltog han mycket aktivt i kampen mot Snapphanarna i Skåne. Sina förnämsta insatser gjorde han som ledare vid försvaret av Göteborg-Bohuslän

i den så kallade Krabbefejden vid det norsk-danska kriget 1676-1677. De framgångsrika markstriderna vid Skansen Lejonet resulterade i att man inte fick fast mark för trupperna vid västra gränsen. Som nyutnämnd guvernör för Bohuslän visade Harald Stake stor duglighet, kraft och organisationstalang inom den civila administrationen. Han var en av Sveriges tappraste och skickligaste fältherrar.

 

 

 

There are no events at this time
KALENDERN