Sopstationer

Sopstationer


I Brf Harald Stake källsorterar vi vårt hushållsavfall vid fyra olika stationer som är utplacerade på våra gårdar. Vi har behållare för brännbart, mjuk- och hårdplast, metall, tidningar, matavfall, kartonger och ofärgat och färgat glas utplacerade på gårdarna. Behållarna för glas finns vid sopstationen utanför Vänortsgatan 7.

Det är viktigt att källsorteringen fungerar i föreningen, annars riskerar vi att våra kostnader för renhållning ökar dramatiskt. Föreningens kostnader är också dina kostnader, så det är viktigt att vi alla hjälps åt. Är du osäker på i vilket kärl ditt avfall ska ligga, lägg det i brännbart. Då slipper vi att bli debiterade extra för felaktig sortering.

Såhär källsorterar du rätt
Platta alltid till dina förpackningar

Då tar de mindre plats i kärlet och antalet tömningar blir färre. Därigenom minskas utsläppen från renhållningsfordon. Kom även ihåg att skölja ur dina förpackningar om det behövs.

Använd de bruna komposterbara påsarna för matavfall

Dessa finns att hämta vid tvättstugorna och vid källsorteringsstationerna. Matavfallet som slängs i rätt behållare i våra sopkärl blir sedan till näringsrik jord på Renovas komposteringsanläggning i Marieholm.

Tips!

Lägg lite hushållspapper i botten av din komposterbara påse. Det suger upp vätskan från matavfallet.
Lägg aldrig pappersförpackningar eller matresper i en plastpåse

Du får inte lägga tidningar i en plastpåse och sedan lägga denna i kärlet för tidningar. Häll ur tidningarna och lägg påsen bland plastförpackningarna.

Ett kärl med matavfall som innehåller en eller flera plastpåsar kommer bli hanterad som ett kärl med brännbart och föreningen får då betala extra för sophanteringen.

Förslut din påse

När kärlen inne i sopskåpen blir fulla trillar påsar ut. Påsar som ligger på golvet i skåpen drar till sig råttor och fastighetsskötaren tvingas städa. Stäng därför alltid din påse.

Och för allas trevnad, när ett sopkärl är fullt, gå till nästa. Som boende i föreningen får du använda samtliga av våra sopstationer.

Lite hjälp på traven

Om du är osäker på hur du ska sortera olika sorters avfall kan du ladda ner guiden nedan. Den visar en lista på olika förpackningar och avfall från A till Ö och hur de ska sorteras.