Mäklarinformation

Mäklarinformation


Här hittar du som är mäklare nyttig information som du kan använda i samband med att du förmedlar försäljning av lägenhet i vår förening. Läs även gärna Vanliga frågor samt Ordning och trivsel.

Viktigt om våra portar

När du håller visning i vår förening är det viktigt att du inte låter våra portar stå öppna. Detta är för att inga obehöriga ska kunna komma in i våra trapphus. Tack för att du tänker på våra medlemmars säkerhet!

Viktigt om medlemskap i HSB Mölndal

Det är viktigt att samtliga köpare skyndsamt ansöker om medlemskap i HSB Mölndal samt betalar in medlemsavgiften. Innan detta har gjorts kan Brf Harald Stake inte registrera den nya köparen. Som mäklare är det viktigt att du informerar köparna om att endast medlemskap i HSB Mölndal godkännes. Det finns ingen blankett för att ansöka om medlemskap. Anmälan sker här. Välj att bli medlem i HSB Mölndal. Betalning görs direkt i samband med detta.

Viktigt om medlemskap i Brf Harald Stake

Köpare skriver på ansökan om inträde i föreningen Brf Harald Stake (blankett handhas av mäklaren). Denna måste sedan godkännas av styrelsen. Styrelsens godkännande ges endast efter att vi fått en bekräftelse från HSB Mölndal att medlemsavgiften är betald.

Viktigt om våra ventilationssystem

Inga ventiler i våra lägenheter får byggas för eller blockeras. Endast kolfilterfläkt är tillåten i köket och den får under inga omständigheter vara ansluten till ventilationen i väggen. Det ska vara minst 20 cm fritt mellan köksfläkt (kolfilter) och ventilen i väggen. Paxfläktar och andra motordrivna fläktar är totalt förbjudna och måste plockas bort före försäljning.
NÄR BYGGDES HUSEN?

Husen som tillhör Brf Harald Stake byddges år 1952–1954.

HAR NI NÅGRA HYRESRÄTTER?

Nej, i Brf Harald Stake har vi inga hyresrätter.

ÄR FÖRENINGEN EN ÄKTA ELLER OÄKTA FÖRENING?

Brf Harald Stake är en äkta förening, vilket innebär att merparten av hyresintäkterna kommer av lägenheterna.

ÄGER FÖRENINGEN MARKEN?

Ja, föreningen äger sin mark.

VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN?

I månadsavgiften ingår löpande driftkostnader för fastigheten, planerat underhåll, kapitalkostnader på föreningens gemensamma lån, vatten, tv och bredband via Com Hem samt uppvärmning. I avgiften ingår även ett numrerat källar- och/eller vindsförråd.

HAR NI NÅGON AKTUELL UNDERHÅLLSPLAN?

Ja. Under 2022 tog föreningen fram en helt ny underhållsplan som sträcker sig 50 år framåt i tiden. Genom att planen nu finns digitalt öppnar det upp för helt nya möjligheter för planering och uppföljning. Varje år sker avsättningar för att täcka underhåll de kommande 30 åren.

VILKA är de senaste utförda renoveringarna?

2002–2005 Stambyte.

2006 Renovering av balkonger.

2007 Iordningställande av övernattningslägenhet.

2008–2009 Utbyte av garage- och entrédörrar.

2009 Bygglov för nya sophus.

2009–2011 Takrenovering, plåtarbeten och byte av stuprör. Renovering av fasader, socklar och målning av dessa. Trapphusen målades och stengolven slipades.

2012 Installation av portlås på entrédörrarna. Omplanering av parkeringsplatserna.

2014 Installering av nytt portlåssystem.

2015 Installering av digitalt bokningssystem för tvättstugorna. OVK-besiktning med godkänt resultat.

2016–2017 Skärmtak över entréerna och ny ledbelysning på utsidan av entréerna.

2018–2019 Stamrenovering av dagvattenstammen under bottenplattan på Hagåkersgatan 4, Vänortsgatan 9 och Vänortsgatan 7. Byte av alla brunnar i garagen.

2019 Mindre reparationer av fasader och trappor.

2020 Påbörjad installation av sensorstyrd belysning i trapphus, källare och vindar. Även påbörjat byte av ventiler på utsidan av våra fastigheter samt påbörjad ommålning av fasaderna. Sju studentrum och en gästlägenhet byggdes. Studentrummen hyrs ut till studenter och gästlägenheten hyrs ut till hyrsgäster på årsbasis. Byte av den horisontella stammen på Vänortsgatan 10. Under en treårsperiod kommer samma sak att göras på resterade hus.

2021 Stamrenovering av Vänortsgatan 9. Installationen av sensorstyrd belysning i trapphusen, vindarna och källarna på Vänortsgatan 10, 12 och 8 färdigställdes. I november och december utfördes OVK av alla lägenheterna i föreningen, studentboendet och våra affärslokaler.

2022 Kartläggning av lämpliga ventilationsåtgärder för föreningens hus. Påbörjat en inventering över hur den tekniska statusen är på elanläggningen i husen, för att senare kunna vidta lämpligt underhåll. Mindre reparationer och underhåll. Tvätt av balkonger på Vänortsgatan 9A.

2023 Påbörjan av yttre renovering av fastigheter som kommer att pågå under två år. Start med Vänortsgatan 7 där vi lagade sprickor och målade om huset utvändigt. Vänortsgatan 8, 10, och 12 kommer att målas om utvändigt under 2024. Inventeringen över hur den tekniska statusen är på elanläggningen i husen avslutades under året. Med dessa undersökningar har föreningen goda möjligheter att planera för åtgärder.

HUR SER TILLGÅNGEN UT TILL P-PLATS och garage I OMRÅDET?

I föreningen finns 119 p-platser och 13 garageplatser att hyra. En p-plats kostar 350 kronor per månad. Kostnaden för garage varierar beroende på storlek. Ett garage är delat i två och hyrs ut som MC-garage för 350 kronor per månad. För att anmäla sig till kön för p- eller garageplats kontaktar man föreningens tekniska förvaltare.

Får köparen överta säljarens parkering?

Nej, alla parkeringsplatser och garage går tillbaka till föreningen vid försäljning.

Vilken är föreningens TV- och bredbandsLEVERANTÖR?

Föreningens tv- och bredbandsleverantör är Com Hem. Vi har tecknat ett gruppavtal för alla våra medlemmar vilket innebär att tv, bredband och fast telefoni ingår i månadsavgiften.

Var finns föreningens ENERGIDEKLARATION?

Föreningens energideklaration finns att ladda ner här.

Var finns föreningens Stadgar?

Föreningens stadgar finns att ladda ner här.

Var finns föreningens ÅRSREDOVISNING?

Föreningens årsredovisning finns att ladda ner här.

Tillåter föreningen delat ägande?

Ja.

ACCEPTERAR föreningen JURIDISK PERSON SOM MEDLEM?

Nej.

VART SKICKAS ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP?

Ansökan om medlemsskap skickas via post till föreningens ekonomiska förvaltare:

Bredablick Förvaltning
Box 24016
400 22 Göteborg

Om ni önskar skicka överlåtelsen via mejl måste varje sida av originalet vidimeras innan det skannas och skickas till: maklare@bblick.se. Skannade överlåtelser som saknar vidimering skickas tillbaka till mäklaren då det inte går att bekräfta att de överensstämmer med originalen.

HUR och när TAS BESLUT OM MEDLEMSKAP?

Beslut om medlemsskap tas löpande av styrelsen. Styrelsen sammanträder en gång varje månad.

VILKET UPPVÄRMNINGSSYSTEM har föreningen?

Vi har fjärrvärme.

HAR FÖRENINGEN något cykelförråd?

Ja, vi har flera cykelförråd som kan nyttjas gratis av våra medlemmar.

Finns det någon gemensam föreningslokal?

Ja, i föreningen finns en gemensam föreningslokal som våra medlemmar kan hyra. Läs mer om föreningslokalen här.

Finns det någon övernattningslägenhet?

Ja, föreningen har en övernattningslägenhet som går att hyra. Läs mer om övernattningslägenheten här.

Finns det några gemensamma uteplatser?

Ja, i föreningen finns det flera stenlagda uteplatser med tillhörande utemöbler och grillar. Dessa är fria för alla medlemmar att använda.

Vem sköter teknisk förvaltning och fastighetsskötsel?

Bredablick Förvaltning sköter föreningens tekniska förvaltning. Fastighetsskötsel sköts av en fastighetsskötare som är anställd av föreningen. Tjänster som gräsklippning, snöröjning och beskärning av buskar och träd köps in av olika externa aktörer.

VEM SKÖTER föreningens EKONOMISKA FÖRVALTNING?

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Bredablick Förvaltning.

Vart ska pantbrev skickas?

Pantbrev skickas till vår ekonomiska förvaltare:

Bredablick Förvaltning
Box 243
201 22 Malmö

Information om avslutat pantbrev kan skannas och skickas till: info@bblick.se.