Mäklarinformation

Mäklarinformation


Här hittar du som är mäklare nyttig information som du kan använda i samband med att du förmedlar försäljning av lägenhet i vår förening. Läs även gärna Vanliga frågor samt Ordning och trivsel.

Viktigt om våra portar

När du håller visning i vår förening är det viktigt att du inte låter våra portar stå öppna. Detta är för att inga obehöriga ska kunna komma in i våra trapphus. Tack för att du tänker på våra medlemmars säkerhet!

Viktigt om medlemskap i HSB

Det är viktigt att varje köpare skyndsamt ansöker om medlemskap i HSB samt betalar in medlemsavgiften. Innan detta har gjorts kan Brf Harald Stake inte registrera den nya köparen.
NÄR BYGGDES HUSEN?

Husen som tillhör Brf Harald Stake byddges år 1952–1954.

HAR NI NÅGRA HYRESRÄTTER?

Nej, i Brf Harald Stake har vi inga hyresrätter.

ÄR FÖRENINGEN EN ÄKTA ELLER OÄKTA FÖRENING?

Brf Harald Stake är en äkta förening, vilket innebär att merparten av hyresintäkterna kommer av lägenheterna.

ÄGER FÖRENINGEN MARKEN?

Ja, föreningen äger sin mark.

VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN?

I månadsavgiften ingår löpande driftkostnader för fastigheten, planerat underhåll, kapitalkostnader på föreningens gemensamma lån, vatten, tv och bredband via Com Hem samt uppvärmning. I avgiften ingår även ett numrerat källar- och/eller vindsförråd.

HAR NI NÅGON AKTUELL UNDERHÅLLSPLAN?

Ja. Varje år sker avsättningar för att täcka underhåll de kommande 30 åren.

VILKA är de senaste utförda renoveringarna?

2002–2005 Stambyte.

2006 Renovering av balkonger.

2007 Iordningställande av övernattningslägenhet.

2008–2009 Utbyte av garage- och entrédörrar.

2009 Bygglov för nya sophus.

2009–2011 Takrenovering, plåtarbeten och byte av stuprör. Renovering av fasader, socklar och målning av dessa. Trapphusen målades och stengolven slipades.

2012 Installation av portlås på entrédörrarna. Omplanering av parkeringsplatserna.

2014 Installering av nytt portlåssystem.

2015 Installering av digitalt bokningssystem för tvättstugorna. OVK-besiktning med godkänt resultat.

2016–2017 Skärmtak över entréerna och ny ledbelysning på utsidan av entréerna.

2018–2019 Stamrenovering av dagvattenstammen under bottenplattan på Hagåkersgatan 4, Vänortsgatan 9 och Vänortsgatan 7. Byte av alla brunnar i garagen.

2019 Mindre reparationer av fasader och trappor.

2020 Påbörjad installation av sensorstyrd belysning i trapphus, källare och vindar. Även påbörjat byte av ventiler på utsidan av våra fastigheter samt påbörjad ommålning av fasaderna. Sju studentrum och en gästlägenhet byggdes. Studentrummen hyrs ut till studenter och gästlägenheten hyrs ut till hyrsgäster på årsbasis. Byte av den horisontella stammen på Vänortsgatan 10. Under en treårsperiod kommer samma sak att göras på resterade hus.

VILKA UNDERHÅLLSARBETEN ÄR PLANERADE UNDER 2021?

Under 2021 är det dags för fas två i att byta ut belysningen i trapphusen, vindarna och källarna. Stammen under huset på Vänotsgatan 9 åtgärdades delvis med bytta rör 2017 och 2019. Resten ska göras under 2021. Även ommålning av fasader och utbyte av ventiler på utsidan av fastigheterna fortsätter.

Under året fortsätter vi också med tillsyn i alla lägenheter för att säkerställa att element, rör och ventilation fungerar som det ska. Det är många medlemar som har gjort ändringar i sina lägenheter vilket har lett till försämrad luft och värme. Vanligt är att ventilen i köket är igenmurad. När detta upptäcks måste det åtgärdas direkt.

Under 2021 ska även en radonmätning utföras.

HUR SER TILLGÅNGEN UT TILL P-PLATS och garage I OMRÅDET?

I föreningen finns 119 p-platser och 13 garageplatser att hyra. En p-plats kostar 300 kronor per månad. Kostnaden för garage varierar mellan 550 kronor och 650 kronor per månad beroende på storlek. Ett garage är delat i två och hyrs ut som MC-garage för 300 kronor per månad. För att anmäla sig till kön för p- eller garageplats kontaktar man styrelsen.

Får köparen överta säljarens parkering?

Nej, alla parkeringsplatser och garage går tillbaka till föreningen vid försäljning.

Vilken är föreningens TV- och bredbandsLEVERANTÖR?

Föreningens tv- och bredbandsleverantör är Com Hem. Vi har tecknat ett gruppavtal för alla våra medlemmar vilket innebär att tv, bredband och fast telefoni ingår i månadsavgiften.

Var finns föreningens ENERGIDEKLARATION?

Föreningens energideklaration finns att ladda ner här.

Var finns föreningens Stadgar?

Föreningens stadgar finns att ladda ner här.

Var finns föreningens ÅRSREDOVISNING?

Föreningens årsredovisning finns att ladda ner här.

Tillåter föreningen delat ägande?

Ja.

ACCEPTERAR föreningen JURIDISK PERSON SOM MEDLEM?

Nej.

VART SKICKAS ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP?

Ansökan om medlemsskap skickas till:

Brf Harald Stake
Vänortsgatan 12
431 60 Mölndal

HUR och när TAS BESLUT OM MEDLEMSKAP?

Beslut om medlemsskap tas löpande av styrelsen. Styrelsen sammanträder en gång varje månad.

VEM SKALL KONTAKTAS VID FRÅGOR KRING MEDLEMSKAP?

Vid frågor om medlemsskap går det bra att kontakta styrelsen.

VILKET UPPVÄRMNINGSSYSTEM har föreningen?

Vi har fjärrvärme.

HAR FÖRENINGEN något cykelförråd?

Ja, vi har flera cykelförråd som kan nyttjas gratis av våra medlemmar.

Finns det någon gemensam föreningslokal?

Ja, i föreningen finns en gemensam föreningslokal som våra medlemmar kan hyra. Läs mer om föreningslokalen här.

Finns det någon övernattningslägenhet?

Ja, föreningen har en övernattningslägenhet som går att hyra. Läs mer om övernattningslägenheten här.

Finns det några gemensamma uteplatser?

Ja, i föreningen finns det flera stenlagda uteplatser med tillhörande utemöbler och grillar. Dessa är fria för alla medlemmar att använda.

Vem sköter förvaltning och fastighetsskötsel?

Föreningen har två anställda som sköter föreningens förvaltning och fastighetsskötsel. HSB sköter gräsklippning, snöröjning och beskärning av buskar och träd.

VEM SKÖTER föreningens EKONOMISKA FÖRVALTNING?

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Mo Brfkonsult AB.

Vart ska pantbrev skickas?

Pantbrev skickas till vår ekonomiska förvaltare, Mo Brfkonsult AB. Adress finns här.