Kategorier
Särskilt viktig information

Inbrott på Vänortsgatan 12E

I helgen som gick har det tyvärr varit inbrott på Vänortsgatan 12E. Inbrottet tros ha skett på fredag eftermiddag/kväll den 10 oktober. Källardörren var uppbruten och skadad, men däremot verkar alla källarförråd vara orörda. På vinden däremot har en medlem fått sitt förråd uppbrutet. Medlemmen är informerad.

En polisamälan är upprättat å föreningens vägnar gällande den trasiga källardörren. Det finns även ett vittne som sett obehöriga personer röra sig i porten den aktuella eftermiddagen. Om det finns fler vittnesmål tar vi tacksamt emot dessa. Mejla till styrelsen@brfharaldstake.se.

Vi i styrelsen tycker givetvis att detta är mycket tråkigt. Vi påminner återigen alla medlemmar om att stänga porten ordentligt och aldrig släppa in någon som ni inte känner igen. Besökare får ringa upp på porttelefonen och bli insläppta av den de ska besöka.

Vi får hjälpas åt att hålla vår förening trygg och säker.

Styrelsen

Kategorier
Viktig information

Fasadmålning på Vänortsgatan 7

Just nu pågår fasadmälning av det röda huset på Vänortsgatan 7. Arbetet planeras vara klart i mitten av november.

Vi uppmanar alla boende på 7:an att tömma sina balkonger på saker så att målarna kan komma åt ordentligt. Vi vill även undvika att sakerna ni har på balkongerna går sönder eller skadas under arbetets gång.

Vid frågor om målningen är ni välkomna att kontakta våra tekniska förvaltare. Kontaktuppgifter hittar ni här.

Styrelsen

Kategorier
Viktig information

Nya stadgar antagna

Nu har vi antagit HSB:s nya Normalstadgar 2023. Detta gjordes på den enxtra föreningsstämma som hölls i föreningslokalen den 28 september. 12 röstberättigade medlemmar närvarade på stämman och röstade enhälligt ja till att anta stadgarna.

De nya stadgarna finns att läsa och ladda när här på vår hemsida under Dokument > Stadgar.

Styrelsen

Kategorier
Aktiviteter

Containerhelg

Nu är det återigen dags för en containerhelg. Ett perfekt tillfälle att slänga gammalt bråte som ligger och samlar damm i förråden.

Containern kommer att finnas mellan huset på Vänortsgatan 12 och Pizza Marcus. Öppettiderna är enligt följande:

Fredag 29/9: förmiddag–18:00
Lördag 30/9: 10:00–18:00
Söndag 1/10: 10.00–18:00

Obs! Endast brännbart avfall är tillåtet att slänga i containern.

Styrelsen

Kategorier
Särskilt viktig information

Kallelse till extra föreiningsstämma

Den 28 september 2023 kl. 19.00 är det dags för en extra föreningsstämma där vi ska rösta om att anta HSB:s Normalstadgar 2023. Kallelse samt stadgarna i sin helhet finns att ladda ner här nedan. Materialet hänger sedan en tid tillbaka även uppe i varje trapphus.

Stämman äger rum i föreningslokalen på Vänortsgatan 12.

Varmt välkomna!

Kategorier
Harald Stake-bladet

Harald Stake-bladet (juni 2023)

Sommarens Harald Stake-blad är här! Välkommen att läsa om vad som är på gång i vår förening just nu. Du kan läsa och ladda ner bladet som en PDF nedan.

Kategorier
Särskilt viktig information

Ny styrelse och valberedning

Torsdagen den 8 juni 2023 hade vi årsstämma i föreningslokalen på Vänortsgatan 12. Som så många andra gånger var det ett blygsamt deltagande om 16 röstberättigade medlemmar på plats.

Vi vill påminna om att närvaro på stämman är en möjlighet för dig som medlem att påverka beslut som rör föreningen. Vi vill förstås att så många som möjligt ska engagera sig i vår förening och vi hoppas på en större uppslutning inför nästa år.

På stämman valdes en ny styrelse och en ny valberedning. Sammansättningen ser nu ut som följer:

Styrelsen

Simo Kettunen (ordförande)
Fredrica Olsson (vice ordförande)
Berit Gustavsson (sekreterare)
Josefin Olsson
Inger Andersson
Fredrik Åkerlund
Fredrik Folden

Valberedningen

Simo Kettunen (ordförande)
Sofia Takki

Revisor förblir Meeri Lepik och revisorsuppleant förblir Gösta Augustsson.

Om ni har några frågor som rör styrelsen, stämman eller något annat så är ni varmt välkomna att kontakta oss i styrelsen.

Styrelsen

Kategorier
Särskilt viktig information

Kallelse till årsstämma 2023

Den 8 juni 2023 är det dags för Brf Harald Stakes årsstämma i vår föreningslokal på Vänortsgatan 12.

Nedan finner ni kallelse, årsredovisning och andra dokument som kommer att behandlas på stämman.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Kategorier
Viktig information

Inbrott i ett källarförråd

Under sista veckan i april har vi tyvärr haft ett inbrott i ett förråd i källaren på Hagåkersgatan 4A/4B. Inga synliga brytskador gick att hitta i det yttre skalet. Ägaren av förrådet är informerad.

Har du hört eller sett något som kan vara till hjälp, hör gärna av dig till forvaltaren@brfharaldstake.se.

Styrelsen

Kategorier
Särskilt viktig information

Årsstämma 2023