Kategorier
Särskilt viktig information

Problem med varmvatten på Vänortsgatan 8

Just nu är det problem med varmvatten på Vänortsgatan 8.
Vår förvaltare jobbar för fullt med att hitta en lösning. Det finns ingen risk för bakterier som läget är nu.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta förvaltaren på forvaltaren@brfharaldstake.se.

Styrelsen

Kategorier
Särskilt viktig information

Fasadmålning på Vänortsgatan 12

Fastigheten på Vänortsgatan 12 kommer att genomga en målningsprocess med start vecka 23. Detta kommer att innebära att det kommer att sättas upp byggställningar runt huset under tiden arbetet pågår.

Vi förväntar oss att mälningsarbetet kommer att pågå fram till vecka 33, förutsatt att inga oväntat inträffar.

VIKTIGT!

• Innan vecka 23 måste alla boende tömma sina balkonger. Inga ljusslingor, krukor, möbler eller annat får vara kvar.

• Av säkerhetsskäl får balkongerna inte användas under dagtid.

• Under tiden som byggnadsställningarna byggs runt fastigheten måste alla fönsterventiler vara stängda. Dubbelkolla detta är ni snälla.

Om ni har nagra fragor eller funderingar angäende projektet, är ni välkomna att kontakta var förvaltare på forvaltaren@brfharaldstake.se.

Tack för er förstäelse och för ert tålamod under den här tiden. Snart kan vi se fram emot att se vårt hus i en uppfräschad skrud.

Styrelsen

Kategorier
Särskilt viktig information

Kallelse till ordninarie föreningsstämma

Den 4 juni 2024 är det dags för vår årliga föreningsstämma. Se fullständig kallelse samt årsredovisning nedan.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Kategorier
Särskilt viktig information

Välkomna på årsstämma

Varmt välkomna på årsstämma tisdagen den 4 juni 2024. Mer infomation finns i informationsbladet här nedan. Samma blad hänger även uppe i alla trapphus.

Styrelsen

Kategorier
Särskilt viktig information

Inbrottsvåg i föreningen

De senaste veckorna har vi tyvärr haft upprepade inbrott i flera källarförråd i föreningen. Styrelsen ser allvarligt på detta och håller just nu på att duskutera vilka säkerhetsåtgärder vi bör vidta för att förhindra framtida inbrott.

Tills dess vill vi påminna alla medlemmar om att alltid stänga dörrar till källare och vind efter er, och aldrig släppa in någon obehörig i trapphusen.

Styrelsen

Kategorier
Särskilt viktig information

Inbrott på Vänortsgatan 12E

I helgen som gick har det tyvärr varit inbrott på Vänortsgatan 12E. Inbrottet tros ha skett på fredag eftermiddag/kväll den 10 oktober. Källardörren var uppbruten och skadad, men däremot verkar alla källarförråd vara orörda. På vinden däremot har en medlem fått sitt förråd uppbrutet. Medlemmen är informerad.

En polisamälan är upprättat å föreningens vägnar gällande den trasiga källardörren. Det finns även ett vittne som sett obehöriga personer röra sig i porten den aktuella eftermiddagen. Om det finns fler vittnesmål tar vi tacksamt emot dessa. Mejla till styrelsen@brfharaldstake.se.

Vi i styrelsen tycker givetvis att detta är mycket tråkigt. Vi påminner återigen alla medlemmar om att stänga porten ordentligt och aldrig släppa in någon som ni inte känner igen. Besökare får ringa upp på porttelefonen och bli insläppta av den de ska besöka.

Vi får hjälpas åt att hålla vår förening trygg och säker.

Styrelsen

Kategorier
Särskilt viktig information

Kallelse till extra föreiningsstämma

Den 28 september 2023 kl. 19.00 är det dags för en extra föreningsstämma där vi ska rösta om att anta HSB:s Normalstadgar 2023. Kallelse samt stadgarna i sin helhet finns att ladda ner här nedan. Materialet hänger sedan en tid tillbaka även uppe i varje trapphus.

Stämman äger rum i föreningslokalen på Vänortsgatan 12.

Varmt välkomna!

Kategorier
Särskilt viktig information

Ny styrelse och valberedning

Torsdagen den 8 juni 2023 hade vi årsstämma i föreningslokalen på Vänortsgatan 12. Som så många andra gånger var det ett blygsamt deltagande om 16 röstberättigade medlemmar på plats.

Vi vill påminna om att närvaro på stämman är en möjlighet för dig som medlem att påverka beslut som rör föreningen. Vi vill förstås att så många som möjligt ska engagera sig i vår förening och vi hoppas på en större uppslutning inför nästa år.

På stämman valdes en ny styrelse och en ny valberedning. Sammansättningen ser nu ut som följer:

Styrelsen

Simo Kettunen (ordförande)
Fredrica Olsson (vice ordförande)
Berit Gustavsson (sekreterare)
Josefin Olsson
Inger Andersson
Fredrik Åkerlund
Fredrik Folden

Valberedningen

Simo Kettunen (ordförande)
Sofia Takki

Revisor förblir Meeri Lepik och revisorsuppleant förblir Gösta Augustsson.

Om ni har några frågor som rör styrelsen, stämman eller något annat så är ni varmt välkomna att kontakta oss i styrelsen.

Styrelsen

Kategorier
Särskilt viktig information

Kallelse till årsstämma 2023

Den 8 juni 2023 är det dags för Brf Harald Stakes årsstämma i vår föreningslokal på Vänortsgatan 12.

Nedan finner ni kallelse, årsredovisning och andra dokument som kommer att behandlas på stämman.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Kategorier
Särskilt viktig information

Årsstämma 2023