Kategorier
Särskilt viktig information

Vattnet avstängt torsdag 8 april

Just nu är vattnet avstängt för våra fastigheter på Vänortsgatan 12, 8 samt Hagåkersgatan 2. Detta på grund av en vattenläcka utanför fastigheten på Vänortsgatan 12.

Två vattenposter är uppsatta på parkeringen där alla boende som drabbats kan hämta vatten tills det att läckan är åtgärdad.

Styrelsen

Kategorier
Särskilt viktig information

Tvättstuga 9:2 stängd 6–7 april

På grund av renoveringsarbetet i källaren på Vänortsgatan 9A kommer tvättstuga 9:2 att vara stängd tisdagen den 6 april och onsdagen den 7 april. Under dessa dagar kommer golvet i tvättstugan att gjutas.

Vid frågor, välkomna att kontakta föreningens förvaltare Gabriela Nilsson på info@brfharaldstake.se, alternativt 070-266 44 92, måndag till onsdag 09.00–15.00 och torsdag 09.00–13.00.

Styrelsen

Kategorier
Särskilt viktig information

Planerat strömavbrott torsdag 18 mars

Nu på torsdag den 18 mars kommer det att vara strömavbrott på hela Vänortsgatan 9 samt 4E. Avbrottet planeras pågå från klockan 9.00 till 14.00.

Orsaken till avbrottet är ett arbete med att få bort den provisoriska kabeln som är dragen utanför porten vid Vänortsgatan 9A.

Styrelsen

Kategorier
Särskilt viktig information

Snart lugnare på Vänortsgatan 9

I dagarna går renoveringsarbetet på Vänortsgatan 9 in i en lugnare fas. Detta innebär att arbetet inte kommer att störa oss lika mycket. Framöver kommer perioderna av höga oväsen att vara kortare och mer sporadiska.

Vi tackar alla boende som står ut med röran som råder just nu. Detta är ett nödvändigt underhållsarbete som görs på alla våra fastigheter, något som är viktigt för att hålla dem i gott skick.

Styrelsen

Kategorier
Särskilt viktig information

Tvättstuga 9:2 stängd tisdag 8 mars

På grund av renoveringsarbetet i källaren på Vänortsgatan 9A kommer tvättstuga 9:2 att vara stängd tisdagen den 8 mars.

Vid frågor, välkomna att kontakta föreningens förvaltare Gabriela Nilsson på info@brfharaldstake.se, alternativt 070-266 44 92, måndag till onsdag 09.00–15.00 och torsdag 09.00–13.00.

Styrelsen

Kategorier
Särskilt viktig information

Tvättstuga 9:1 stängd fram till sommaren

Under den pågående stamrenoveringen i källaren på Vänortsgatan 9 har man idag upptäckt att bottenplattan tyvärr behöver göras om. Arbetet kräver att tvättmaskinerna i tvättstuga 9:1 tas bort.

Eftersom den nya bottenplattan kommer att gjutas i den sista fasen av renoveringsarbetet, kommer tvättstuga 9:1 från och med nu att vara stängd fram till sommaren.

Detta innebär också tyvärr att utbudet av tvättstugetider under våren kommer att vara mer ansträngt än vanligt. Vi hoppas att alla medlemmar som är berörda har överseende med detta.

Vi vill även påminna om att det är bra om man avbokar sin tid så fort man är klar i tvättstugan. Våra tvättpass är fyra timmar långa, och har man bara nyttjat exemplevis två av dem är det kanske någon annan som vill boka de sista två.

Vid frågor om arbetet på Vänortsgatan 9, välkomna kontakta föreningens förvaltare Gabriela Nilsson på info@brfharaldstake.se, alternativt 070-266 44 92, måndag till onsdag 09.00–15.00 och torsdag 09.00–13.00.


Styrelsen

Kategorier
Särskilt viktig information

Rapport från extrastämman 14 februari 2021

Idag, den 14 februari 2021 kl 16.00, höll Brf Harald Stake en extrastämma med anledning av att de ordinarie ledamöterna Gabriela Nilsson och Niklas Nilsson nytligen avgått från styrelsen. För att minimera smittspridningen av Covid-19 skedde röstningen via poströstning. 51 giltiga röster hade inkommit.

Samtliga styrelsemedlemmar närvarade (fysiskt eller digitalt) under eftermiddagens genomgång av stämmans dagordning samt inkomna röster.

Resultat av stämman

Stämman beslutade att suppleanterna Magnus Lindén och Josefin Olsson lyfts upp till ordinarie styrelseledamöter för en tid om två år.

Stämman beslutade också att antalet ledamöter i styrelsen ska följa föreningens stadgar §21 som föreskriver att Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 11 styrelseledamöter och högst 4 suppleanter. Av dessa utses en styrelseledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB.

Efter stämmans avslut meddelande Magnus Lindén att han avgår från styrelsen med omedelbar verkan.

Från och med nu och fram till den ordinarie föreningsstämman i maj ser styrelsens sammansättning ut som följer:

Inger Andersson (ordförande)
Josefin Olsson (vice ordförande)
Katja Rautalin (ordinarie ledamot)
Berit Gustafsson (ordinarie ledamot)
Mona Utbult (ordinarie ledamot)
Fredrica Olsson (ordinarie ledamot)

Styrelsen

Kategorier
Särskilt viktig information

Stängda tvättstugor under vecka 7

Under delar av vecka 7 kommer de två tvättstugorna på Vänortsgatan 9 att vara stängda på grund av avloppsrenovering.

Tvättstuga 9:1 kommer att vara stängd 15–17 februari,
Tvättstuga 9:2 kommer att vara stängd 18–19 februari.

Avloppsarbetet kommer att fortskrida under större delen av våren vilket innebär att båda tvättsugorna på Vänortsgatan 9 återigen kan komma att stängas tillfälligt. Under hela renoveringsarbetet kommer en tvättmaskin i tvättstuga 9:1 att vara helt avstängd. De övriga två tvättmaskrinerna kommer kunna användas som vanligt när tvättstugan är öppen.

Styrelsen

Kategorier
Särskilt viktig information

Nedplockning av radondosor 12 februari

Den 12 februari klockan 8–16 kommer företaget Agekil att plocka ner de radondosor som har suttit uppsatta i vissa lägenheter.

Du som har haft radondosor i din lägenhet kommer antingen att behöva vara hemma under den här tiden, eller lämna din nyckel i expeditionens brevlåda på Vänortsgatan 12 senast den 11 februari. Glöm inte märka nyckeln med ditt namn och lägenhetsnummer.

Radonmätningen är ett arbete som är beordrat från kommunen. Därför är det viktigt att Agekil kan avsluta mätningen som planerat. Om vi inte hör något från dig och om du inte är hemma på utsatt tid, kommer du att debiteras en avgift för att Agekil ska komma en extra gång och ta ner radondosorna.

Styrelsen

Kategorier
Särskilt viktig information

Extra föreningsstämma 14 februari 2021

Med anledning av att två styrelsemedlemmar, Gabriela Nilsson och Niklas Nilsson, har meddelat sin avgång kommer Brf Harald Stake att hålla en extra föreningsstämma den 14 februari 2021. Det är stämman, föreningens högst beslutande organ som väljer ledamöter.

De punkter som kommer att behandlas är val av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen, samt val av två ledamöter. Dagordningens punkter kommer, förutom de ovan angivna, endast vara de nödvändiga. Inga motioner eller övriga frågor kommer att behandlas.

För att minimera smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har det den 14 maj 2020 antagits en tillfällig lagändring som bland annat medger att styrelsen kan besluta om att ha en föreningsstämma med enbart poströstning utan medlemmarnas fysiska närvaro.

Styrelsen har därför beslutat att extrastämman den 14 februari 2021 ska anordnas med just poströstning, utan fysisk närvaro.

Alla medlemmar har fått en fysisk kallelse och ett formulär för poströstning utdelat till sig i brevlådan. I materialet finns vidare instruktioner om hur man går tillväga för att delta i stämman.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta styrelsen.

Styrelsen