Kategorier
Uncategorized

Dags för obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Snart är det dags igen för obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i föreningens alla byggnader. Arbetet påbörjas vecka 47 och pågår tills det är kontrollen är klar.

För att kontrollen ska kunna göras i alla lägenheter behöver du som medlem antingen vara hemma och öppna, alternativt tillfälligt ge en av dina nycklar till styrelsen.

Mer information om hur och när nycklar samlas in kommer att delas ut i alla medlemmars postlådor inom kort.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta styrelsen.

Styrelsen


Vad är OVK?

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Källa: www.boverket.se.