Kategorier
Viktig information

Ny styrelse och valberedning

Tisdagen den 4 juni 2024 hade vi årsstämma i föreningslokalen på Vänortsgatan 12. 18 medlemmar var på plats, vilket tyvärr får anses som ett lågt deltagande. Vi vill återigen påminna om att föreningsstämman är en möjlighet för dig som medlem att påverka beslut som rör föreningen. Vi vill uppmuntra alla medlemmar att delta på kommande stämmor. Det är bra både för er som medlemmar och för föreningen i stort. Dessutom får vi ett fint tillfälle att träffa varandra och kanske lära känna någon ny granne. Det skapar god sammanhållning i föreningen.

På stämman valdes Emil Olsson och Magnus Lindén in som ordinarie ledamöter i styrelsen. Inger Andersson avgick, och Berit Gustafsson avgick som ordinarie ledamot men valdes in som suppleant istället. Stämman valde även en ny valberedning.

Sammansättningen ser nu ut som följer:

STYRELSEN

Simo Kettunen (ordförande)
Emil Olsson (vice ordförande)
Magnus Lindén (sekreterare)
Berit Gustafsson
Josefin Olsson
Fredrik Åkerlund
Fredrik Folden

VALBEREDNINGEN

Adam Sethson (ordförande)
Fredrik Åkerlund

Revisor förblir Meeri Lepik och revisorsuppleant förblir Gösta Augustsson.

Om ni har några frågor som rör styrelsen, stämman eller något annat så är ni varmt välkomna att kontakta oss i styrelsen på styrelsen@brfharaldstake.se.

Styrelsen