Kategorier
Särskilt viktig information

Årsstämma 2022

Medlemmar i Brf Harald Stake inbjuds in till årsstämma tisdag den 31 maj 2022 kl. 19.00.


Plats: Vår föreningslokal på Vänortsgatan 12
Mötesordförande: Marie Olausson

Agenda för kvällen
18:30 Presentation av Bredablickgruppen, föreningens
nya tekniska förvaltning. Lättare förtäring och mingel.

19:00 Årsmöte för Brf Harald Stake.

Motioner
Vill du lämna in en motion ska styrelsen ha den senast 31 mars. Skicka eller mejl till styrelsen@brfharaldstake.se, posta till föreningens address eller lägg din motion direkt i styrelsens brevlåda på Vänorstgatan 12.

Varmt välkomma!

Styrelsen