Kategorier
Viktig information

Fasadmålning på Vänortsgatan 7

Just nu pågår fasadmälning av det röda huset på Vänortsgatan 7. Arbetet planeras vara klart i mitten av november.

Vi uppmanar alla boende på 7:an att tömma sina balkonger på saker så att målarna kan komma åt ordentligt. Vi vill även undvika att sakerna ni har på balkongerna går sönder eller skadas under arbetets gång.

Vid frågor om målningen är ni välkomna att kontakta våra tekniska förvaltare. Kontaktuppgifter hittar ni här.

Styrelsen