Kategorier
Viktig information

Nya stadgar antagna

Nu har vi antagit HSB:s nya Normalstadgar 2023. Detta gjordes på den enxtra föreningsstämma som hölls i föreningslokalen den 28 september. 12 röstberättigade medlemmar närvarade på stämman och röstade enhälligt ja till att anta stadgarna.

De nya stadgarna finns att läsa och ladda när här på vår hemsida under Dokument > Stadgar.

Styrelsen