Kategorier
Särskilt viktig information

Inbrottsvåg i föreningen

De senaste veckorna har vi tyvärr haft upprepade inbrott i flera källarförråd i föreningen. Styrelsen ser allvarligt på detta och håller just nu på att duskutera vilka säkerhetsåtgärder vi bör vidta för att förhindra framtida inbrott.

Tills dess vill vi påminna alla medlemmar om att alltid stänga dörrar till källare och vind efter er, och aldrig släppa in någon obehörig i trapphusen.

Styrelsen