Kategorier
Särskilt viktig information

Kallelse till extra föreiningsstämma

Den 28 september 2023 kl. 19.00 är det dags för en extra föreningsstämma där vi ska rösta om att anta HSB:s Normalstadgar 2023. Kallelse samt stadgarna i sin helhet finns att ladda ner här nedan. Materialet hänger sedan en tid tillbaka även uppe i varje trapphus.

Stämman äger rum i föreningslokalen på Vänortsgatan 12.

Varmt välkomna!