Kategorier
Särskilt viktig information

Kallelse till ordninarie föreningsstämma

Den 4 juni 2024 är det dags för vår årliga föreningsstämma. Se fullständig kallelse samt årsredovisning nedan.

Varmt välkomna!

Styrelsen