Kategorier
Uncategorized

Kom ihåg att stänga våra portar

Vi vill påminna er om att alltid stänga porten efter er när ni går in eller ut. Den senaste tiden har det hänt att obehöriga tagit sig in i våra trapphus och vistats där under nattetid. Eftersom vi inte har kunnat hitta några brytmärken på portarna är det rimligt att tro att dessa personer tagit sig in när portarna stått öppna.

Vi värnar om alla våra medlemmars trivsel och säkerhet och hoppas att vi tillsammans kan hjälpas åt att hålla portarna stängda.

Tack!

Styrelsen