Kategorier
Särskilt viktig information

Alla aktiviteter inställda resten av året

Med anledning av Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer som syftar till att minska smittspridningen av Covid-19, har styrelsen beslutat att ställa in föreningens alla gemensamma aktiviteter resten av året 2020. Detta berör även Tisdagsgruppen och Öppet hus.

Vi tar myndigheternas rekommendationer på största allvar och värnar om våra medlemmars hälsa och säkerhet.

Tvätta händerna, håll avständ och ta hand om er!

Styrelsen