Kategorier
Särskilt viktig information

Ny styrelse och valberedning

Torsdagen den 8 juni 2023 hade vi årsstämma i föreningslokalen på Vänortsgatan 12. Som så många andra gånger var det ett blygsamt deltagande om 16 röstberättigade medlemmar på plats.

Vi vill påminna om att närvaro på stämman är en möjlighet för dig som medlem att påverka beslut som rör föreningen. Vi vill förstås att så många som möjligt ska engagera sig i vår förening och vi hoppas på en större uppslutning inför nästa år.

På stämman valdes en ny styrelse och en ny valberedning. Sammansättningen ser nu ut som följer:

Styrelsen

Simo Kettunen (ordförande)
Fredrica Olsson (vice ordförande)
Berit Gustavsson (sekreterare)
Josefin Olsson
Inger Andersson
Fredrik Åkerlund
Fredrik Folden

Valberedningen

Simo Kettunen (ordförande)
Sofia Takki

Revisor förblir Meeri Lepik och revisorsuppleant förblir Gösta Augustsson.

Om ni har några frågor som rör styrelsen, stämman eller något annat så är ni varmt välkomna att kontakta oss i styrelsen.

Styrelsen