Kategorier
Särskilt viktig information

Omorganisering gällande teknisk förvaltning

Styrelsen har beslutat att genomföra en omorganisering och ta bort tjänsten fastighetsförvaltare på 70 %. Detta innebär att föreningens anställda fastighetsförvaltare Gabriela Nilsson är uppsagd och kommer att avsluta sin anställning 2022-06-19.

Bakgrunden till beslutet är att det föreligger arbetsbrist och därmed ett minskat personalbehov. Den tekniska förvaltningen kommer framöver istället att utföras av ett externt förvaltningsföretag i en den omfattning som matchar föreningens behov.

Har ni frågor gällande omorganiseringen är ni välkomna att kontakta styrelsen på mejladress styrelsen@brfharaldstake.se eller telefonnummer 0760–29 27 50.

Styrelsen