Kategorier
Särskilt viktig information

Planerat strömavbrott torsdag 18 mars

Nu på torsdag den 18 mars kommer det att vara strömavbrott på hela Vänortsgatan 9 samt 4E. Avbrottet planeras pågå från klockan 9.00 till 14.00.

Orsaken till avbrottet är ett arbete med att få bort den provisoriska kabeln som är dragen utanför porten vid Vänortsgatan 9A.

Styrelsen