Kategorier
Valberedningen informerar

Vill du vara med i styrelsen?


INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN


Inför årsstämman i maj 2023 behöver vi förstärka vår bostadsrättsförenings styrelse, det gäller både ledamöter och suppleanter till vår styrelse.

Uppdragen är varierande och dina åsikter och ditt engagemang är viktigare än tidigare erfarenhet av styrelsearbete.

Är du intresserad av frågor som rör ditt boende; t.ex. hyresfrågor, underhåll, sociala aktiviteter m.m. så har du goda möjligheter att sätta dig in i och påverka som ledamot i den förening för bostaden som du är medlem i.

Som styrelse arbetar man som ett lag där man hjälps åt med styrelsearbetet och lär av varandra, därtill tillhandahåller HSB Mölndal diverse kurser.

Eller kanske väcker en roll i valberedningen och vårt uppdrag ditt intresse? Tveka inte!

Ta chansen och hör av dig till valberedningen och anmäl ditt intresse eller ställ frågor till oss.

Maila direkt till valberedningen@brfharaldstake.se eller sms:a 0736-155999 eller ring på samma nummer, måndag-fredag 07-16.


Med vänliga hälsningar,
Emil & Maria, Valberedningen Brf Harald Stake