Kategorier
Valberedningen informerar

Vill du vara med i styrelsen?


INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN


Inför årsstämman i maj 2023 behöver vi förstärka vår bostadsrättsförenings styrelse, det gäller både ledamöter och suppleanter till vår styrelse.

Uppdragen är varierande och dina åsikter och ditt engagemang är viktigare än tidigare erfarenhet av styrelsearbete.

Är du intresserad av frågor som rör ditt boende; t.ex. hyresfrågor, underhåll, sociala aktiviteter m.m. så har du goda möjligheter att sätta dig in i och påverka som ledamot i den förening för bostaden som du är medlem i.

Som styrelse arbetar man som ett lag där man hjälps åt med styrelsearbetet och lär av varandra, därtill tillhandahåller HSB Mölndal diverse kurser.

Eller kanske väcker en roll i valberedningen och vårt uppdrag ditt intresse? Tveka inte!

Ta chansen och hör av dig till valberedningen och anmäl ditt intresse eller ställ frågor till oss.

Maila direkt till valberedningen@brfharaldstake.se eller sms:a 0736-155999 eller ring på samma nummer, måndag-fredag 07-16.


Med vänliga hälsningar,
Emil & Maria, Valberedningen Brf Harald Stake

Kategorier
Valberedningen informerar

Valberedningen informerar: Vi behöver dig!

Just nu behöver vi fler ledamöter och suppleanter till vår bostadsrättsförenings styrelse.

Uppdragen är varierande och dina åsikter och ditt engagemang är viktigare än tidigare erfarenhet av styrelsearbete.

Som styrelse arbetar man som ett lag där man hjälps åt med styrelsearbetet och lär av varandra, därtill tillhandahåller HSB Mölndal diverse kurser.

Ta chansen och hör av dig till valberedningen och anmäl ditt intresse.

Maila direkt till valberedningen@brfharaldstake.se eller sms:a 0736-155999 eller ring på samma nummer, måndag-fredag 07-16.

Med vänliga hälsningar,
Valberedningen Brf Harald Stake

Kategorier
Valberedningen informerar

Vill du vara med i styrelsen?

I vår är det dags för Brf Harald Stakes ordinarie årsstämma 2021.

Valberednings roll
Valberedningens uppdrag och mål är att presentera ett förslag på personer till en styrelse som skapar en bra mix av erfarenheter och kompetenser som gynnar vår bostadsrättsförenings verksamhet.

Vad gör man i styrelsen?
Som förtroendevald i styrelsen har man möjlighet att, utifrån årsstämmans beslut, påverka för att vår bostadsrättsförening även i fortsättningen tillser en god förvaltning av våra fastigheter och utvecklas till en plats där man trivs tillsammans med de som bor här.

Vad kan du förvänta dig?
Styrelsearbetet är ett lagarbete där alla ledamöter bidrar och hjälps åt. Det gäller såväl budgetarbetet som föreningsaktiviteter som t.ex. städdagar och pub-kvällar. Det är i grunden ett ideellt arbete, men ett visst arvode utgår, återigen lite olika beroende på uppdrag.

Vad förväntas av dig?
Styrelsearbetet kräver ca 10-20 timmar av din tid per månad, lite beroende på uppdrag och period under styrelseåret. Tidigare erfarenhet av t.ex. styrelsearbete, ledarskap, administration, teknik, fastighet, bygg, ekonomi, revision, juridik, rekrytering, personalfrågor, är saker som underlättar som ledamot i styrelsen.

Inför årets ordinarie årsstämma
I år har vi drabbats av förtida avhopp av bl.a. två ledamöter som suttit länge på sina respektive poster, vilket delvis förändrat uppdragsfördelningen i styrelsen och som även krävde den extra årsstämma som hölls nu i februari via poströstning. Inför denna extra årsstämma har inte valberedningen lagt något eget förslag utan valt att ställa sig bakom styrelsens förslag. Vi i valberedningen fortsätter vårt arbete för att lägga ett förslag till den ordinarie årsstämman som beräknas att hållas i maj.

Inför årets ordinarie årsstämma är vi i särskilt stort behov av personer som har tidigare erfarenhet av ekonomi, teknik eller ledarskap.

Hur går det till?
Har du viljan och tiden att bidra med dina erfarenheter till vår bostadsrättsförening så vill vi att du kontaktar oss i valberedningen, antingen via mail: valberedningen@brfharaldstake.se eller telefonsamtal/sms till 0736-155999 (mån-fre kl 07-21).

Hör av dig till valberedningen snarast, men absolut senast söndag 18 april 2021. Valberedningens arbete sker löpande fram till dess.

Valberedningen Brf Harald Stake