Kategorier
Valberedningen informerar

Vill du vara med i styrelsen?

I vår är det dags för Brf Harald Stakes ordinarie årsstämma 2021.

Valberednings roll
Valberedningens uppdrag och mål är att presentera ett förslag på personer till en styrelse som skapar en bra mix av erfarenheter och kompetenser som gynnar vår bostadsrättsförenings verksamhet.

Vad gör man i styrelsen?
Som förtroendevald i styrelsen har man möjlighet att, utifrån årsstämmans beslut, påverka för att vår bostadsrättsförening även i fortsättningen tillser en god förvaltning av våra fastigheter och utvecklas till en plats där man trivs tillsammans med de som bor här.

Vad kan du förvänta dig?
Styrelsearbetet är ett lagarbete där alla ledamöter bidrar och hjälps åt. Det gäller såväl budgetarbetet som föreningsaktiviteter som t.ex. städdagar och pub-kvällar. Det är i grunden ett ideellt arbete, men ett visst arvode utgår, återigen lite olika beroende på uppdrag.

Vad förväntas av dig?
Styrelsearbetet kräver ca 10-20 timmar av din tid per månad, lite beroende på uppdrag och period under styrelseåret. Tidigare erfarenhet av t.ex. styrelsearbete, ledarskap, administration, teknik, fastighet, bygg, ekonomi, revision, juridik, rekrytering, personalfrågor, är saker som underlättar som ledamot i styrelsen.

Inför årets ordinarie årsstämma
I år har vi drabbats av förtida avhopp av bl.a. två ledamöter som suttit länge på sina respektive poster, vilket delvis förändrat uppdragsfördelningen i styrelsen och som även krävde den extra årsstämma som hölls nu i februari via poströstning. Inför denna extra årsstämma har inte valberedningen lagt något eget förslag utan valt att ställa sig bakom styrelsens förslag. Vi i valberedningen fortsätter vårt arbete för att lägga ett förslag till den ordinarie årsstämman som beräknas att hållas i maj.

Inför årets ordinarie årsstämma är vi i särskilt stort behov av personer som har tidigare erfarenhet av ekonomi, teknik eller ledarskap.

Hur går det till?
Har du viljan och tiden att bidra med dina erfarenheter till vår bostadsrättsförening så vill vi att du kontaktar oss i valberedningen, antingen via mail: valberedningen@brfharaldstake.se eller telefonsamtal/sms till 0736-155999 (mån-fre kl 07-21).

Hör av dig till valberedningen snarast, men absolut senast söndag 18 april 2021. Valberedningens arbete sker löpande fram till dess.

Valberedningen Brf Harald Stake