Kategorier
Särskilt viktig information

Rapport från extrastämman 14 februari 2021

Idag, den 14 februari 2021 kl 16.00, höll Brf Harald Stake en extrastämma med anledning av att de ordinarie ledamöterna Gabriela Nilsson och Niklas Nilsson nytligen avgått från styrelsen. För att minimera smittspridningen av Covid-19 skedde röstningen via poströstning. 51 giltiga röster hade inkommit.

Samtliga styrelsemedlemmar närvarade (fysiskt eller digitalt) under eftermiddagens genomgång av stämmans dagordning samt inkomna röster.

Resultat av stämman

Stämman beslutade att suppleanterna Magnus Lindén och Josefin Olsson lyfts upp till ordinarie styrelseledamöter för en tid om två år.

Stämman beslutade också att antalet ledamöter i styrelsen ska följa föreningens stadgar §21 som föreskriver att Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 11 styrelseledamöter och högst 4 suppleanter. Av dessa utses en styrelseledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB.

Efter stämmans avslut meddelande Magnus Lindén att han avgår från styrelsen med omedelbar verkan.

Från och med nu och fram till den ordinarie föreningsstämman i maj ser styrelsens sammansättning ut som följer:

Inger Andersson (ordförande)
Josefin Olsson (vice ordförande)
Katja Rautalin (ordinarie ledamot)
Berit Gustafsson (ordinarie ledamot)
Mona Utbult (ordinarie ledamot)
Fredrica Olsson (ordinarie ledamot)

Styrelsen