Kategorier
Särskilt viktig information

Stängda tvättstugor under vecka 7

Under delar av vecka 7 kommer de två tvättstugorna på Vänortsgatan 9 att vara stängda på grund av avloppsrenovering.

Tvättstuga 9:1 kommer att vara stängd 15–17 februari,
Tvättstuga 9:2 kommer att vara stängd 18–19 februari.

Avloppsarbetet kommer att fortskrida under större delen av våren vilket innebär att båda tvättsugorna på Vänortsgatan 9 återigen kan komma att stängas tillfälligt. Under hela renoveringsarbetet kommer en tvättmaskin i tvättstuga 9:1 att vara helt avstängd. De övriga två tvättmaskrinerna kommer kunna användas som vanligt när tvättstugan är öppen.

Styrelsen