Kategorier
Särskilt viktig information

Nedplockning av radondosor 12 februari

Den 12 februari klockan 8–16 kommer företaget Agekil att plocka ner de radondosor som har suttit uppsatta i vissa lägenheter.

Du som har haft radondosor i din lägenhet kommer antingen att behöva vara hemma under den här tiden, eller lämna din nyckel i expeditionens brevlåda på Vänortsgatan 12 senast den 11 februari. Glöm inte märka nyckeln med ditt namn och lägenhetsnummer.

Radonmätningen är ett arbete som är beordrat från kommunen. Därför är det viktigt att Agekil kan avsluta mätningen som planerat. Om vi inte hör något från dig och om du inte är hemma på utsatt tid, kommer du att debiteras en avgift för att Agekil ska komma en extra gång och ta ner radondosorna.

Styrelsen