Kategorier
Särskilt viktig information

Extra föreningsstämma 14 februari 2021

Med anledning av att två styrelsemedlemmar, Gabriela Nilsson och Niklas Nilsson, har meddelat sin avgång kommer Brf Harald Stake att hålla en extra föreningsstämma den 14 februari 2021. Det är stämman, föreningens högst beslutande organ som väljer ledamöter.

De punkter som kommer att behandlas är val av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen, samt val av två ledamöter. Dagordningens punkter kommer, förutom de ovan angivna, endast vara de nödvändiga. Inga motioner eller övriga frågor kommer att behandlas.

För att minimera smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har det den 14 maj 2020 antagits en tillfällig lagändring som bland annat medger att styrelsen kan besluta om att ha en föreningsstämma med enbart poströstning utan medlemmarnas fysiska närvaro.

Styrelsen har därför beslutat att extrastämman den 14 februari 2021 ska anordnas med just poströstning, utan fysisk närvaro.

Alla medlemmar har fått en fysisk kallelse och ett formulär för poströstning utdelat till sig i brevlådan. I materialet finns vidare instruktioner om hur man går tillväga för att delta i stämman.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta styrelsen.

Styrelsen