Kategorier
Särskilt viktig information

Tvättstuga 9:1 stängd fram till sommaren

Under den pågående stamrenoveringen i källaren på Vänortsgatan 9 har man idag upptäckt att bottenplattan tyvärr behöver göras om. Arbetet kräver att tvättmaskinerna i tvättstuga 9:1 tas bort.

Eftersom den nya bottenplattan kommer att gjutas i den sista fasen av renoveringsarbetet, kommer tvättstuga 9:1 från och med nu att vara stängd fram till sommaren.

Detta innebär också tyvärr att utbudet av tvättstugetider under våren kommer att vara mer ansträngt än vanligt. Vi hoppas att alla medlemmar som är berörda har överseende med detta.

Vi vill även påminna om att det är bra om man avbokar sin tid så fort man är klar i tvättstugan. Våra tvättpass är fyra timmar långa, och har man bara nyttjat exemplevis två av dem är det kanske någon annan som vill boka de sista två.

Vid frågor om arbetet på Vänortsgatan 9, välkomna kontakta föreningens förvaltare Gabriela Nilsson på info@brfharaldstake.se, alternativt 070-266 44 92, måndag till onsdag 09.00–15.00 och torsdag 09.00–13.00.


Styrelsen