Kategorier
Särskilt viktig information

Dålig lukt i trapphus felsöks

Just nu luktar det illa i flera trapphus på Vänortsgatan 9. Felsökning pågår och vi hoppas på att kunna hitta problemet och åtgärda det så snart som möjligt.

Tack för att ni står ut!

Styrelsen