Kategorier
Särskilt viktig information

Kallelse till årsstämma 18 maj 2021

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Harald Stake i Mölndal kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen 2021-05-18. Årets stämma genomförs genom poströstning och utan fysiskt deltagande av medlemmar. Detta med anledning av rådande pandemi och med stöd i tillfällig lagstiftning från den 14 maj 2020.

Kallelse och formulär för poströstning delas ut till samtliga hushåll två veckor innan stämman. Kallelsen, samt motioner och årsredovisning, finns dessutom tillgängligt i trapphusen, och för nedladdning längst ner på den här sidan. Medlemmar som vill kan även hämta ett utskrivet ex av årsredovisningen på föreningens expedition.

Poströstningen kommer att kunna göras från och med måndag 10 maj till och med måndag 17 maj. Ifylld valsedel läggs i föreningens brevlåda senast 17 maj eller skickas med post i god tid så att den når oss innan 17 maj. Stämman med öppnande av inlämnade röster och räkning av desamma kommer att ske den 18 maj 2021.

Styrelsen

Dokument för nedladdning